• CAROLA
 • DISKOGRAFI
 • VIDEO
 • FANZONE
 • TOPPLISTOR
 • TURNÉ
 • LÄNKAR
 • KONTAKT
 • BLOTT EN DAG

  [simple_crumbs /]

  Blott en dagLabel: Kirkelig Kulturverksted
  Utgivningsår: 1998
  Utgivningsland: Sverige
  Producenter: Erik Hillested
  Inspelad i: Uranienborg kyrka och Ris kyrkor i Oslo samt Helgerud kyrka i Bærum

  LÅTFÖRTECKNING
  01. Blott en dag
  02. Jag är en gäst och främling
  03. Är det sant att Jesus är min broder
  04. Modersvingen
  05. O Jesus, öppna du mitt öga
  06. Jesus för världen givit sitt liv
  07. Gör det lilla du kan
  08. Tryggare kan ingen vara
  09. Aldrig är jag utan fara
  10. Jag kan icke räkna dem alla
  11. Herrens nåd är var morgon ny
  12. Bred dina vida vingar

  LÅTTEXTER
  BLOTT EN DAG
  (Lina Sandell / Oscar Ahnfelt)
  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
  Vilken tröst vad än som kommer på
  Allt ju vilar i min Faders händer
  Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
  Han som bär för mig en moders hjärta
  O han ju ger åt varje nyfödd dag
  Dess beskärda del av fröjd och smärta
  Möda, vila och behag

  Själv Han är mig alla dagar nära
  För var särskild tid med särskild nåd
  Varje dags bekymmer vill Han bära
  Han som heter både Kraft och Råd
  Morgondagens omsorg får jag spara
  Om än oviss syns min vandringsstig
  Som din dag, så skall din kraft ock vara
  Detta löfte gav Han mig

  Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
  Blott vid Dina löften, Herre kär
  Ej min tro och ej den tröst förspilla
  Som i Ordet mig förvarad är
  Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer
  Taga ur Din trogna fadershand
  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
  Tills jag nått det Goda Land

  Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer
  Taga ur Din trogna fadershand
  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
  Tills jag nått det Goda Land

  JAG ÄR EN GÄST OCH FRÄMLING
  (Lina Sandell / H R Bishop)
  Jag är en gäst och främling
  Som mina fäder här
  Mitt hem är ej på jorden
  Nej, ovan skyn det är
  Däruppe bor min Fader
  I härlighet och ljus
  Där ville jag ock vara
  Uti min Faders hus

  Hem, hem, mitt kära hem
  Ej finns en plats på jorden
  Så skön som du
  Mitt hem

  Däruppe bor min Jesus
  Min Frälsare så huld
  Som gick för mig i döden
  Och tog på sig min skuld
  Om glädjen blomsterströdde
  Vart steg jag här går fram
  Jag skulle ändå längta hem
  Till Guds dyra Lamm

  Hem, hem, mitt kära hem
  Ej finns en plats på jorden
  Så skön som du mitt hem

  Hem, hem, mitt kära hem

  Och snart, så Ordet säger
  Jag skall ock hinna dig
  Min Jesus själv skall komma
  Och hämta mig till sig
  Då skall jag salig skåda
  Vad här jag trodde på
  Och till min Jesu ära
  Den gyllne harpan slå

  Hem, hem, mitt kära hem
  Ej finns en plats på jorden
  Så skön som du mitt hem

  Hem, hem, mitt kära hem

  ÄR DET SANT ATT JESUS ÄR MIN BRODER
  (Lina Sandell / Oscar Ahnfelt)
  Är det sant att Jesus är min broder
  Är det sant att arvet hör mig till?
  O, så bort med alla tårefloder
  Bort med allt som här mig ängsla vill

  Han min Broder – under över under –
  Större nåd väl aldrig tänkas må
  Fast jag ej kan tro det alla stunder
  Är jag salig på Hans Ord ändå

  Han har sagt: ”Min Fader – eder Fader”
  Han har sagt: ”Min Gud och eder Gud”
  Gläds, min själ, med världars myriader
  Att ock du har fått ett sådant bud

  O det broderskapet se det gäller
  Mer än allt vad här man nämna kan
  Ty i bredd med Jesus det mig ställer
  Ger mig rätt till samma arv som Han

  Samma arv däruppe i det höga
  Samma himmel, samme Gud och Far
  Herre, Herre, öppna blott mitt öga
  För de skatter jag dock verkligt har

  MODERSVINGEN
  (Lina Sandell / Carola)
  Nu vill jag sjunga om modersvingen
  Som mig betäcker i nödens tid
  Nu vill jag vila vid modershjärtat
  Där blir jag stilla, där får jag frid

  Det modershjärtat har ej sin like
  I trofast kärlek, det ser jag nog
  Vem fattar höjden, vem mäter djupet
  Utav den kärlek som för oss dog?

  Ty jag vill glömma all livets smärta
  All tidens oro, allt jordens ve
  Och tyst mig gömma, blott vid det hjärtat
  Vars nåd och huldhet jag nu fått se

  Det modershjärtat har ej sin like
  I trofast kärlek, det ser jag nog
  Vem fattar höjden, vem mäter djupet
  Utav den kärlek som för oss dog?

  O JESUS, ÖPPNA DU MITT ÖGA
  (Lina Sandell / H Pfeil)
  O Jesus, öppna du mitt öga
  Att jag må se, hur rik jag är
  Jag har en Fader i det höga
  Som fadersomsorg om mig bär
  Som fadersomsorg om mig bär

  Jag har en tröstare i nöden
  Och en hugsvalare så god
  Jag har ett evigt liv i döden
  En evig frid i Jesu blod
  En evig frid i Jesu blod

  Jag har ett fast, osvikligt rike
  Vars grundval aldrig bäva kan
  Jag har en krona utan like
  Ett arv, som Jesus åt mig vann
  Ett arv, som Jesus åt mig vann

  Än mer, fast synd och brist mig plåga
  Jag är en mäktig Konungs brud
  Fast ofta otron mig vill fråga:
  Var är din höghet och ditt skrud
  Var är din höghet och ditt skrud

  O Gud, föröka du min trona
  Att jag må se din härlighet
  Och aldrig glömma bort den krona
  Du mig berett av evighet
  Du mig berett av evighet

  JESUS FÖR VÄRLDEN GIVIT SITT LIV
  (Lina Sandell / F A Ekström)
  Jesus för världen givit Sitt liv
  Öppnade ögon, Herre, mig giv
  Mig att förlossa offrar Han sig
  Då Han på korset dör ock för mig

  O, vilken kärlek, underbar, sann
  Aldrig har någon älskat som Han
  Frälst genom Honom, lycklig och fri
  Vill jag Hans egen evigt nu bli

  Tag mig då, Herre, upp till Ditt barn
  Lös mig från alla frestarens garn
  Lär mig att leva, leva för dig
  Glad i din kärlek, offrande mig

  GÖR DET LILLA DU KAN
  (Lina Sandell / A Sandborg-Wæsterberg)
  Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt
  Snart de dyrbara tillfällen fly
  Efter vår kommer höst, och på dag följer natt
  Då kan hända ej morgon skall gry
  O, var flitig att så, medan ännu är tid
  Att din skörd måtte mogna i frid

  Gör det lilla du kan, och se icke därpå
  Att så ringa, så litet det är
  Ty hur skulle du då, väl med lust kunna gå
  Dit din Mästare sänder dig här
  Är det uppdrag du fått än så ringa i sig
  O, var nöjd att Han gav det åt dig

  (Gör det lilla du kan, du kan)

  Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri
  Gör det allt för din Frälsare blott
  Och var viss att Han skall icke döma som vi
  Blir det fråga om stort eller smått
  Se, Han själv gör ju allt, vad betyder det då
  Om Han ställt dig i led med de små

  Gör det lilla du kan, och besinna, att Gud
  Hos oss alla blott trohet vill se
  O så gläds att få gå som Hans ringaste bud
  Och att själv Han all hjälp dig vill ge
  O vad fröjd, om en dag Han ock säger till dig
  Vad du gjorde, det gjorde du mig

  TRYGGARE KAN INGEN VARA
  (Lina Sandell / svensk folkmelodi)
  Tryggare kan ingen vara
  Än Guds lilla barnaskara
  Stjärnan ej på himlafästet
  Fågeln ej i kända nästet

  Herren sina trogna vårdar
  Uti Sions helga gårdar
  Över dem Han sig förbarmar
  Bär dem uppå Fadersarmar

  Ingen nöd och ingen lycka
  Skall utur Hans hand dem rycka
  Han, vår vän för andra vänner
  Sina barns bekymmer känner

  Gläd dig då du lilla skara
  Jakobs Gud skall dig bevara
  För Hans vilja måste alla
  Fiender till jorden falla

  Vad Han tar och vad Han giver
  Samme Fader Han dock bliver
  Och Hans mål är blott det ena Barnets sanna väl allena

  ALDRIG ÄR JAG UTAN FARA
  (Lina Sandell / svensk folkmelodi)
  Aldrig är jag utan fara
  Kan dock alltid säker vara
  Alltid någon nöd, men se alltid ock en Frälsare

  Aldrig fri från syndens smärta
  Men dock tröstad vid Guds hjärta
  Aldrig utan kamp och strid
  Alltid dock på djupet frid

  Ofta jagad, ofta fången
  Men dock aldrig helt förgången
  Ofta utan kraft och råd
  Aldrig utan hjälp och nåd

  Alltid täck för Faderns öga
  Jesus, fast jag tror det föga
  Aldrig rätt till freds med mig
  Alltid salig blott i Dig

  Så du sorg och glädje delar
  Att mig intetdera felar
  Sött och surt i livets skål
  Just så mycket som jag tål

  Men, o Jesus, när jag gråter
  Giv att hoppets glädje åter
  Trots all synd och nöd ändå
  Måtte övervikten få

  JAG KAN ICKE RÄKNA DEM ALLA
  (Lina Sandell / A Lindström)
  Jag kan icke räkna dem alla
  De prov på Guds godhet jag rönt
  Likt morgonens droppar de falla
  Och glimma likt dessa så skönt
  Jag kan icke räkna dem alla
  De prov på Guds godhet jag rönt

  Likt stjärnornas tallösa skara
  De hava ej namn eller tal
  Men stråla likt dessa så klara
  Jämväl i den mörkaste dal
  Likt stjärnornas tallösa skara
  De hava ej namn eller tal

  Jag kan icke räkna dem alla
  Men ack, må jag tacka dess mer
  Guds kärleks bevis må jag kalla
  De under av nåd Han beter
  Jag kan icke räkna dem alla
  Men ack, må jag tacka dess mer
  Jag vill tacka dess mer

  HERRENS NÅD ÄR VAR MORGON NY
  (Lina Sandell / O Ahnfelt)
  Herrens nåd är var morgon ny
  Varför skulle vi sörja
  Jordens skuggor, hur snart de fly
  Må vår lovsång då börja
  Pris ske Gud, vi mot målet ila
  Jesus följer oss trofast än idag
  Bjuder här allt Guds välbehag
  Och där hemma Sin vila

  Herrens nåd är var morgon ny
  Bort med tvekan och klagan
  Herrens röst mitt i stormens gny
  Blandar nåd uti agan
  Nåd, ja nåd, hur Han än den kläder
  Nåd som fostrar för Himmelriket opp
  Nåd som livar vår tro och hopp
  Nåd som tröstar och gläder

  De som gråta de vare då
  Såsom gräte de icke
  De som fröjdas och le också
  Såsom gladdes de icke
  Herren kommer, Hans dag är nära
  Må vi bida den längtansfullt i tron
  Höja redan vår lovsångston: Herren Jesus ske ära
  Herren kommer, Hans dag är nära
  Må vi bida den längtansfullt i tron
  Höja redan vår lovsångston: Herren Jesus ske ära

  BRED DINA VIDA VINGAR
  (Lina Sandell / norsk folkmelodi)
  Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
  Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig
  Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd
  Och låt mig alla dagar, få leva blott av nåd

  Förlåt mig alla synder, och två mig i ditt blod
  Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god
  Tag i din vård och hägnad oss alla, stora små
  Och låt i frid oss åter till nattens vila gå

  Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
  Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig
  Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd
  Och låt mig alla dagar, få leva blott av nåd