JUL I BETLEHEM

DISKOGRAFI > ALBUM > JUL I BETLEHEM

Jul i BetlehemLabel: Kirkelig Kulturverksted
Utgivningsår: 1998
Utgivningsland: Sverige
Producent: Erik Hillestad
Inspelad i: Uranienborg och Ris kyrkor i Oslo samt Helgerud kyrka i Bærum

LÅTFÖRTECKNING
01. O helga natt
02. O Betlehem, du lilla stad
03. Himlen i min famn
04. Little drummer boy
05. Nu tändas tusen juleljus
06. En stjärna lyser så klar
07. Härlig är jorden
08. I wonder as I wander
09. Gläns över sjö och strand
10. Mitt hjerte alltid vanker
11. Mary’s boychild
12. Jag är så glad var julenatt
13. Stilla natt
14. Dagen är kommen

LÅTTEXTER
O HELGA NATT
(Adolphe Adam)
O helga natt, o helga stund för världen
Då Gudamänskan till jorden steg ned
För att försona världens brott och synder
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
Och ljuset skimrar över land och hav
Folk fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

Ty Frälsaren krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder
Och se, din ovän ska bli dig kär
Från himlen bragte Frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav
Folk fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

O BETLEHEM, DU LILLA STAD
(Engelsk folkmelodi – Svensk text: Anders Frostenson)
O Betlehem, du lilla stad
Hur tyst du ligger där
Försänkt i djup och drömlös sömn
När skaparundret sker
En stjärna tänds
Och mörkret har över den ej makt
Och alla släkttens hopp och tro
Stämt möte denna natt

Så stilla och så oförmärkt
Oss Guds gåva räckt
Och himlen kom till jorden ner
När ingen väntat det
Vi kan ej höra stegen
Han nalkas oss ändå
Och plötsligt som en okänd
Står han mitt ibland oss här

Du barn av Betlehem, vi ber:
Ge våra ögon ljus och rena hjärtat
Att vi kan med dig
Bli barn hos Gud
Nu sjunger änglaskaror Guds lov
Och vi med dem
O kom till oss, bli hos oss kvar
Guds son, Immanuel!

HIMLEN I MIN FAMN
(Carola – Erik Hillestad)
Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga?
Vem tog mörkret bort i herdars blick din första natt?
Vem har flätat kronan av strå omkring din panna?
Vem har fört tre vise till vårt stall, min kära skatt?

Är du en av tusen små? Är du han de väntar på?
Du mitt lilla barn en ängel givit namn
Är det jordens dolda skatt jag fått skydda denna natt?
Är det själva himlen som jag gungar i min famn?

Vem har väckt den rädslan som lärt ditt hjärta gråta?
Varför tar din hand så hårt grepp om mammas hår?
Runt oss dansar skuggor, nu är ängeln borta
Hon sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår

Giv att dina dagar får bli till andras glädje
Giv att alla möter dig med kärlek mild och god
Aldrig ska jag glömma de ord som jag fick höra
Vad som än oss händer vill de ge oss kraft och mod

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga
Himmelsdiamanten över staden Betlehem

THE LITTLE DRUMMER BOY
(K Davis / H Simeone / H Onarti)
Come they told me, o newborn King to see
Our finest gifts we bring to lay Before the King
So to honour Him when we come

Little baby, I am a poor boy, too
I have no gift to give our King
Shall I play for you, on my drum?

Mary nodded, the ox and lamb kept time
I played my drum for Him, I played my best for Him
Then He smiled at me, me and my drum

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS
(Emmy Köhler)
Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund
Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund

Och över stad och land ikväll går julens glada bud
Att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud

Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus
Få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus

I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid
En stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid

EN STJÄRNA LYSER SÅ KLAR
(Tore Aas – Eivind Skeie / Svensk text: Ingela ”Pling” Forsman)
Nu i den heliga timman
Ser vi mot himlens höjd
Och vi hör klockorna klinga
Känner vart hjärtas fröjd

Änglarna ger oss hopp och tro
Sjunger om fred på vår jord
Allt som Gud aldrig övergav
En stjärna lyser så klar

Kärleken världen behöver
Vet vi att barnet bär
Vår långa vandring är över
Stjärnan har stannat här

Änglarna ger oss hopp och tro
Sjunger om fred på vår jord
Allt som Gud aldrig övergav
En stjärna lyser så klar

Himmelen ligger och slumrar
På jordens gula halm
Vi känner fröjd och förundran
För vi har kommit fram

Här kan vi drömma om den fred
Som vi skall äga en gång
Barnet som fötts tar himlen med
Och jorden fylls utav sång

Änglarna ger oss hopp och tro
Sjunger om fred på vår jord
Allt som Gud aldrig övergav
En stjärna lyser så klar

HÄRLIG ÄR JORDEN
(Tysk folkmelodi – Bernhard Severin Ingemann / Svensk text: Cecilia Bååth-Holmberg)
Härlig är jorden, härlig är Guds himmel
Skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra riken på jorden
Gå vi till paradis med sång

Tidevarv komma, tidevarv försvinna
Släkten följa släktens gång
Aldrig förstummas tonen från himlen
I själens glada pilgrimssång

Änglar de sjöngo först för markens herdar
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen
Frid över jorden Herren bjöd

I WONDER AS I WANDER
(Appalachian carol)
I wonder as I wander, out under the sky
How Jesus the savior did come for to die
To save lowly people like you and like I
I wonder as I wander out under the sky

When Jesus was born, it was in a cow’s stall
With shepherds and wise men and angels and all
The blessings of Christmas from heaven did fall
And the weary world woke to the savior’s call

I wonder as I wander, out under the sky
How Jesus the savior did come for to die
To save lowly people like you and like I
I wonder as I wander out under the sky

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND
(Alice Tegnér – Viktor Rydberg)
Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran
Du som i Österland tändes av Herran
Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem
Barnen och herdarna följa dig gärna
Strålande stjärna, strålande stjärna

Natt över Judaland, natt över Sion
Borta vid västerrand slocknar Orion
Herden, som sover trött
Barnet, som slumrar sött
Vakna vid underbar korus av röster
Skåda en härligt klar stjärna i öster

Gånga från lamm och hem, sökande Eden
Stjärnan från Betlehem visar dem leden
Fram genom hindrande jordiska fängsel
Hän till det glindrande lustgårdens stängsel
Hän till det glindrande lustgårdens stängsel

Armar där sträckas dem, läppar där viska
Viska och räckas dem, ljuva och friska
Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem
Barnen och herdarna följa dig gärna
Strålande stjärna, strålande stjärna

MITT HJERTE ALLTID VANKER
(Norsk variant av svensk folktone – Text: H A Brorson)
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme
Der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri Glemme, velsignet julenatt

Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott

Der kan jag daglig lære å Glemme verdens spott
Der kan mad takk jeg finne hvori min ros består
Når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går

Jag gjerne palmegrene vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene jag leve vil og dø
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund
At du er født herinne i hjertets dype rum

MARY’S BOYCHILD
(J Hairston)
Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible said
Mary’s boy child Jesus Christ
Was born on Christmas Day

Hark now hear the angels sing
A king was born today
And man will live for evermore
Because of Christmas Day

While shepherds watch their flocks by night
They saw a bright new shining star
And then they heard a choir from heaven sing
The music come from afar

Now Joseph and his wife Mary
Came to Bethlehem that night
They found no Place to bear her child
Not a single room was in sight

Hark now hear the angels sing
A king was born today
And man will live for evermore
Because of Christmas Day

And then they found a little nook
In a stable all forlorn
And in a manger cold and dark
Mary’s little boy was born

Hark, now hear the angels sing
A king was born today
And man will live for evermore
Because of Christmas Day
Mary’s boy child Jesus Christ
Was born on Christmas Day

JAG ÄR SÅ GLAD VAR JULENATT
(Peder Knudsen – Marie Wexelsen / Svensk text: Erik Hillestad)
Jag är så glad var julenatt
För då blev Jesus född
Då lyste stjärnan som en sol
Och änglar sjöng så sött

Det lilla barn i Betlehem
Han var en konung stor
Som kom från himlens höga slott
Ner till vår arma jord

Nu bor han högt i himmelen Han är Guds son så skön
Som kommer jordens små i håg
Och lyssnar till deras bön

Jag är så glad var julenatt
Då sjunger vi hans pris
Då öppnar han för alla barn
Sitt sköna Paradis

Då tänder mor vartenda ljus
I alla mörka rum
Hon säger stjärnan tändes så
Den natten Jesus kom

Hon säger att den lyser än
Och brinner aldrig ut
Och om den lyser på min väg
Då kommer jag till Gud

Jag har så kär var julenatt
Och mest min Herre Krist
Och att han också älskar mig
Det vet jag sant och visst

STILLA NATT
(Franz Gruber – Josef Mohr)
Stilla natt, heliga natt
Allt är frid, stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en Frälsare född

Stora stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord
Rymden ljuder av glädjens ord
Kristus till jorden är kommen
Eder är Frälsaren född

Stilla natt, heliga natt
Mörkret flyr, dagen gryr
Räddningstimman för världen slår
Nu begynner vårt jubelår
Kristus till jorden är kommen
Oss är en Frälsare född

DAGEN ÄR KOMMEN
(J F Wade – Svensk text: Eva Norberg)
Dagen är kommen, kärlek triumferar
Kom, låt oss skynda till Betlehem
Hälsad av änglar Krist är född till jorden

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist

Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa
Människoson av Maria född
Så Gud sin kärlek för all världen visar

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist

Så sjung halleluja, sjung ni änglaskaror
Sjung, alla helgon, sjung jordens folk
Lov, tack och ära vare Gud i höjden

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist

Evige fader, evig är din strålglans
Evigt är ljuset från Betlehem
Här över barnet evig lyser gloria

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist