I DENNA NATT BLIR VÄRLDEN NY

DISKOGRAFI > ALBUM > I DENNA NATT BLIR VÄRLDEN NY

I denna natt blir världen nyLabel: Sonet/Universal
Utgivningsår: 2007
Utgivningsland: Sverige
Producent: Erik Hillestad
Inspelad i: Födelsekyrkan i Betlehem, Fagerborg Studio i Oslo, Studio Rafiq Babayev i Baku, Atlantis Studio i Stockholm, Cosmos Studio i Stockholm och Studio Nordraak i Oslo

LÅTFÖRTECKNING
01. Stilla natt
02. Lyss till änglasångens ord
03. Gläns över sjö och strand
04. I denna natt blir världen ny
05. Her kommer dine arme små
06. När det lider mot jul
07. Vid Betlehem en vinternatt
08. Ett barn är fött på denna dag
09. Mariavisa
10. Jul, jul, strålade jul
11. Marias vaggsång
12. This child
13. Go, tell it on the mountain
14. Nu tändas tusen juleljus

LÅTTEXTER
STILLA NATT
(Franz Gruber – Joseph Moor / Svensk text: Oscar Mannström)
Stilla natt, heliga natt
Allt är frid, stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född

Stora stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord
Rymden ljuder av glädjens ord
Kristus till jorden är kommen
Eder är frälsaren född

Stilla natt, heliga natt
Mörkret flyr, dagen gryr
Räddningstimman för världen slår
Nu begynner vårt jubelår
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född
Oss är en frälsare född

LYSS TILL ÄNGLASÅNGENS ORD
(F Mendelssohn Bartholdy – C Wesley / G Whitefield / M Madan / Svensk text: B G Hallquist)
Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord
Nyfött barn vår konung är
Frid åt människor han bär
Folk, stäm in i himlens kör
Med sång som aldrig dör
Han som fötts i Betlehem
Är vår frälsare och vän
Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord

Han som tronat högt i skyn
Oåtkomlig för vår syn
Blir ett barn i jungfruns famn
Nära kommer livets ord
Tar gestalt på denna jord
Mitt ibland oss bor det här
Visar oss vad kärlek är
Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord

Barn och broder, Gud och man
Fridens furste heter han
Stillar oro, läker sår
Lär oss bedja Fader vår
Delar all vår lust och nöd
Mellan födelse och död
Möter oss en gång på nytt
När en evig dag har grytt
Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND
(Svensk folkmelodi – Viktor Rydberg)
Gläns över sjö och strand
Stjärna ur fjärran
Du som i Österland
Tändes av Herran
Stjärnan från Betlehem
Leder ej bort, men hem
Barnen och hedarna
Följa dig gärna
Strålande stjärna
Strålande stjärna

Natt över Judaland
Natt över Sion
Borta vid västerrand
Slocknar Orion
Herden, som sover trött
Barnet som slumrar sött
Vakna vid underbar
Korus av röster
Skåda en härligt klar
Stjärna i öster

I DENNA NATT BLIR VÄRLDEN NY
(Carola / Stefan Almqvist / Peo Thyrén – Erik Hillestad)
Betlehem ligger så ödslig och grå
Änglar och herdar de samlas ändå
Åter vill lamm och små barn hinna gå
Till stallet där undret skall ske
Murar som byggs runt en stad och ett land
Dörrar som sprängs när en värld står i brand
Hjärtan som hårdnar där hoppet försvann
De hindrar ej mänskor att se

I denna natt blir världen ny
Det händer i en avstängd by
Och åter ser vi mörkret fly
När himlen öppnar sig

Barnet vi firar är blod av vårt blod
Stallet är frihetens ödmjuka bo
Stunden är helig och sången är god
Den klingar av kärlek och tro
Paradis doftar av jord nu i natt
Jorden tar himlen i famn likt en skatt
Stjärnorna blinkar till änglarnas skratt
Från stenar skall lovsången gro

I denna natt blir världen ny
Det händer i en avstängd by
Och åter ser vi mörkret fly
När himlen öppnar sig
I natt skall markens herdar le
Sen böjar sig de vise tre
I Betlehem skall alla se
Att himlen öppnar sig

Från berg till berg
Sprids sången i natt
Från by till by
Skall världen bli ny
Dörrar sprängs upp
Och murar rivs ner
När Kristus, vår vän
Föds i var och en

Betlehem ligger så ödslig och grå
Änglar och herdar de samlas ändå
Åter vill lamm och barn hinna gå
Till stallet där undret skall ske

HER KOMMER DINE ARME SMÅ
(J A P Schulz – H A Brorson)
Her kommer dine arme små
O Jesu i din stall å gå
Opplys enhver i sjel og sinn
Å finne veien til deg inn

Vi løper deg med sang imot
Og kysser støvet for din fot
Å salig stund, å søte natt
Da du ble født vår sjeleskatt

Velkommen fra din hemmelsal
Til denne verdens tåredal
Hvor man deg intet annet bød
Enn stall og krybbe, kors og død

Så skal det skje at vi en gang
Blant alle helgners frydesang
I himlens glade paradis
Skal prise deg på englevis

Her står vi nu i flokk og rad
Om deg vårt skjønne hjerteblad
Akk help at vi og alle må
I himlen for din trone stå

NÄR DET LIDER MOT JUL
(Ruben Liljefors – Jeanna Otterfors)
Det strålar en stjärna förunderligt blid
I öster på himlen hon står
Hon lyst över världenes oro och strid
I nära två tusende år
När dagen blir mörk och när snön faller vit
Då skrider hon närmre, då kommer hon hit
Och då vet man, att snart är det jul

Ty julen är härlig för stora och små
Är glädje och ljuvaste frid
Är klappar och julgran och ringdans också
Är lycka oändligen blid
Är ljus, allas ögon då stråla som bäst
Och stjärnorna tindra som mest
Och där ljuset är där är det jul

VID BETLEHEM EN VINTERNATT
(engelsk julsång – Svensk text: E Norberg)
Vid Betlehem en vinternatt
Omkring en eld sig herdar satt
Tätt mörkret står kring deras hjord
De först av alla hör änglarnas ord
Var glad, var glad, var glad, var glad
Kristus är född i Betlehems stad

Ett barn är född till Guds behag
Nu firar vi en glädjens dag
Med fröjd och sång i Herrens hus
I Betlehemsstjärnans eviga ljus
Var glad, var glad, var glad, var glad
Kristus är född i Betlehem stad

ETT BARN ÄR FÖTT PÅ DENNA DAG
(Tysk folkmelodi – Martin Luther / Olaus Martini / Svensk text: J O Wallin)
Ett barn är fött på denna dag
Så var Guds välbehag
Det föddes av en jungfru skär
Guds Son det barnet är
Här vilar du i ringhet klädd
På fattigdomens bädd
Välkommen var, o Herren kär
Vår gäst du vorden är

Om världen ännu större var
Av guld och pärlor klar
Så vore den dock alltför klen
Till säng åt dig allen
Dock vilar du i ringhet klädd
På fattigdomens bädd
Välkommen var, o Herren kär
Vår gäst du vorden är

MARIAVISA
(Tore Aas – Hans Olav Mörk / Svensk text: Anne-Lina Sandell Janner)
Lägg filten så mjukt över barnet
Känn lugnet som smyger sig på
Vi fick inget rum hos de andra
Det fanns ingen plats för oss två
Allt liv som blir till måste älskas
Och älskas för att det är till
Och ändå så svårt låta livet få rum
Få rum för att bli vad det vill

Han kom som ett ljus från Guds himmel
En ängel kom till mig med bud
Och jag tog emot honom öppet
Och kallelsen kom ifrån Gud
Mitt liv skulle vara en åker
Där liv väcks till liv ur sig själv
Så lät jag mysteriet sakta ta form
I barnet jag födde ikväll

Vi fann inget husrom du lille
Det fanns inga platser att se
Till sist blev du lagd i en krubba
Nu fyller du mörkret med fred
Och värmen från husdjuren blandas
Med doft av din nyfödda hud
Så starkt och så nära ditt ansikte är
Du evige, sårbare Gud

Lägg sjalen så mjukt över barnet
Känn lugnet som smyger sig på
De andra de har ju så bråttom
Det fanns ingen plats för oss två
Och liv som blir till måste älskas
Och älskas för att det till
Så enkelt det är låta livet få rum
Få rum för att bli vad det vill

JUL, JUL, STRÅLANDE JUL
(Gustaf Nordqvist – Edvard Evers)
Jul, jul, strålande jul
Gläns över vita skogar
Himmelens kronor med gnistrande ljus
Glimmande bågar i alla Guds hus
Psalm som är sjungen från tid till tid
Eviga längtan till ljus och frid
Jul, jul, strålande jul
Gläns över vita skogar

Kom, kom signade jul
Sänk dina vita vingar
Över stridernas blod och larm
Över all suckan ur människobarm
Över de släkten, som gå till ro
Över de ungas dagande bo
Kom, kom, signade jul
Sänk dina vita vingar

MARIAS VAGGSÅNG
(Max Reger – Svensk text: Sven Nyblom)
Maria vaggar Jesusbarnet sakta på sin arm
Genom rosenhäcken
Sveper sommarvinden varm,
En liten fågel
Slår sin drill med vänligt sinn
Somna du lille
Somna in

Dina läppar småle
Sömnen ger åt barnet tröst
Lägg ditt trötta huvud
Ömt intill din moders bröst
Somna, du lille
Somna in

THIS CHILD
(Thad Jones – Alec Wilder)
Now out of the night,
New as the dawn into the light
This child, innocent child
Soft as a fawn this child is born
One small heart, on pair of eyesm
On work of art, here in my arms
Here he lies trusting and warm
Blessed this morn
A child is born

GO, TELL IT ON THE MOUNTAIN
(Traditionell amerikansk spirituell melodi)
When I was a learner
I sought both night and day
I asked the Lord to help me
And he showed me the way

Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
That Jesus Christ is born

He made me a watchman
Upon a city wall
And if I am a Christian
I am the least of all

Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
Our Jesus Christ is born

And so, when they had seen it
They all bowed down and prayed
Then they traveled on together
To where the Babe was laid

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS
(E Köhler)
Nu tändas tusen juleljus
På jordens mörka rund
Och tusen, tusen stråla ock
På himlens djupblå grund

Och över stad och land ikväll
Går julens glada bud
Att född är Herren Jesus Krist
Vår frälsare och Gud

Du stjärna över Betlehem
O, låt ditt milda ljus
Få lysa in med hopp och frid
I varje hem och hus

I varje hjärta armt och mörkt
Sänd du en stråle blid
En stråle av Guds kärleks ljus
I signad juletid