CAROLA & PER-ERIK I RÄTTVIKS KYRKA

DISKOGRAFI > ALBUM > CAROLA & PER-ERIK I RÄTTVIKS KYRKA

Carola & Per Erik i Rättviks kyrkaLabel: Polydor
Utgivningsår: 1987
Utgivningsland: Sverige
Redigering: Lars Hed
Projektledare: Peo Berghagen
Inspelad i: Rättviks kyrka den 19 september 1987

LÅTFÖRTECKNING
01. Vilken värld det ska bli
02. Put your hand in the hand
03. Du vet väl om att du är värdefull
04. Mitt liv – min lovsång
05. Herren, Herren är Gud
06. Det lilla ljus
07. Min dikt gäller en konung
08. You’ve got a friend
09. Step by step
10. Forgiven
11. Down by the riverside
12. Amazing grace
13. Jesus is the answer / Jesus han är svaret

LÅTTEXTER
VILKEN VÄRLD DET SKA BLI
(Per-Erik Hallin) Perico Music / Warner Bros Music
Varje gång som någon mot mig ler
Känns det som all kyla smälter ner
Är varje vänligt ord som talas på vår jord
Ett frö som gror
Jag ser det i min fantasi
Vilken värld det ska bli

Om alla kunde tala samma språk
Om alla skulle vandra samma stråk
Mot ett gemensamt mål
Vid horisontens rand
Jag ser ett land
Där varje man och kvinna är fri
Vilken värld det ska bli

En värld där alla människor varje dag
Omsluts av en vänlig famn
Där människor på hopplöshetens hav
Kan finna en tryggad hamn
Jag har ett hopp som bor djupt inom mig
Att en dag har allting ändrat sig
Allt hat och våld som fanns
Av kärlek övervanns
Nångång, nånstans
En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli

Jag både tror och vet
Att detta hopp ska bli en verklighet
Jag både tror och vet
Att detta hopp ska bli en verklighet
Som du och jag får leva i
Vilken värld det ska bli

En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli

PUT YOUR HAND IN THE HAND
(Gene MacLellan) EMI Music
Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea

Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man from Galilee
Every time I look into the Holy book I wanna tremble

When I read about the part where a carpenter cleared the holy temple
And those buyers and sellers were no different fellas
Than what you and I profess to be
And it causes me shame to know that man ain’t what he’s supposed to be

Put your hand…

DU VET VÄL OM ATT DU ÄR VÄRDEFULL
(Ingemar Olsson) Little Beat Music
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Det finns så många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Men Gud vår Fader accepterar dig ändå
Och det kan du lita på

Du vet väl om att du är värdefull…

Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dig
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej

Du vet väl om att du är värdefull…

MITT LIV – MIN LOVSÅNG
(Lars Mörlid – Peter Sandwall) Manus
Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång
Allting är en gåva från dig, har du sagt
Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en lovsång

Prisa dig för ära och makt
Jag vill prisa dig med villiga händer
Som kan arbeta för freden på vår jord
Vara med och bygga vägar in i evighetens värld
I det rike som är kraften av Ditt ord

Jag vill alltid lova dig
Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång
Allting är en gåva från dig, har du sagt
Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en lovsång
Prisa dig för ära och makt.

HERREN, HERREN ÄR GUD
(Eva Marklund)
Herren, Herren är Gud
Han är värdig allt lov all ära
Och Han är mäktig att föra sitt folk
In i det Han har bestämt
In i det Han har bestämt

Ja, Han är mäktig att göra under
Ja, Han är stor och underbar
All vishet, all kunskap finns i Herren
Han är förevigt vår far
Herren, Herren är Gud

Han är värdig allt lov all ära
Och Han är mäktig att föra sitt folk
In i det Han har bestämt
In i det Han har bestämt

Ja, han är mäktig att föra sitt folk
In i det han har bestämt

DET LILLA LJUS (This little
light of mine)

(Traditionell – Pelle Karlsson)

Det här ljuset det är mitt hopp
Och ljuset lyser i mörkret
Och mörkret har icke fått makt därmed
Det här ljuset det är Jesus

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart

Lysa klart, klart, klart, lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, ja, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Jag sätter det ej under skäppan, nej
För det ska få lysa klart
Jag sätter det ej under skäppan, nej
För det ska få lysa klart
Jag sätter det ej under skäppan, nej
För det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Frestaren han vill blåsa ut, men det ska få lysa klart
Frestaren han vill blåsa ut, men det ska få lysa klart

Varje dag

Frestaren han vill blåsa ut, men det ska få lysa klart
Lysa klart, ja, lysa klart, lysa klart
Det lilla ljus jag har, ja, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

MIN DIKT GÄLLER EN KONUNG
(Jonnie Slottheden – Psaltaren 45) Manus
Mitt hjärta flödar över
Av sköna ord, jag säger
”Du är den skönaste bland mänskors barn, den skönaste”
Min dikt gäller en konung
En konung gäller min dikt
Min dikt gäller en konung
En konung gäller min dikt x2

YOU’VE GOT A FRIEND
(Carole King) EMI Music
When you’re down and troubled
And you need some lovin’ care
And nothing, nothing seems going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up, even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running to see you again
Winter, spring, summer, or fall
All you have to do is call
And I’ll be there, yes I will
You’ve got a friend

If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Just keep your head together
And call my name out loud
And soon you’ll hear me knocking upon your door
You just call…
Now ain’t it good to know
That you’ve got a friend

When people can be so cold
They’ll hurt you, yes, and desert you
And take your soul if you let them
But don’t you let them
You just call…
Ain’t it good to know
Sister, you’ve got a friend
You’ve got a mighty good friend in Jesus
Brother, you’ve got a friend
Just call His name out loud
You’ve got a friend

STEP BY STEP
(Thomas Cain) AIR Music
Step by step movin’ closer to Jesus
Step by step to the Lord
Step by step movin’ closer to Him
Step by step to the Lord
Step by step movin’ closer to Jesus
Step by step to the Lord
Step by step movin’ closer to Him
Step by step to the Lord

It’s a difficult journey
But we’re long long way
That’s why we’re working so hard every day
We’ve come too far to think about turning ’round
Because our souls are heaven bound

Step by step…

There may be tumblin’ blocks placed in our way
But that’s the kind of price that we all have got to pay
We’ve come too far to think about turning ’round
Because our souls are heaven bound

Step by step…

Step by step by step

Step by step by step…

Step by step to the Lord
Step by step movin’ closer to Jesus
Step by step to the Lord
Step by step movin’ closer to Him

Step by step to the Lord…

We’re movin’ closer
Step by step to the Lord
Closer every day, now
We’re movin’ closer (step by step)
Every day (step by step…)
I’m movin’ closer every day
To the Lord
To the Lord

FORGIVEN
(Per-Erik Hallin) Perico Music / Warner Bros Music
I was lost I had nowhere to go
Where to turn I just did not know
I was ship wrecked, no harbour in sight
Drifting on in an endless night
But as I looked beyond the horizon
I discovered a sun that was risin’
He reached down from the sky above
And embraced me with His love
It is higher than the highest mountain
Fresher than a sparkling fountain
Deeper than the deepest sea
I can’t believe what’s happened to me
I can hardly keep this feeling inside
Beause I feel like a newborn child
And the things that used to hurt me are gone
I’ve got strength enough to carry on
I lifted me eyes to heaven
And now I know that I am forgiven
It’s all because of what He’s done for me
By His love I’ve been set free
Lord, You give it to me
It is wider than the widest river
Finer than the finest silver
Purer than the purest gold
I’m talking about the love that fills my soul
It is higher than the highest mountain
Fresher than a sparkling fountain
Deeper than the deepest sea
I can’t believe what’s happened to me
I’m talking about the love that has set me free

DOWN BY THE RIVERSIDE
(Traditionell)
I’m gonna lay down my burden
Down by the riverside
Down by the riverside
Down by the riverside

I’m gonna lay down my burden
Down by the riverside
Down by the riverside

I’m gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
Down by the riverside
Down by the riverside

I’m gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
Down by the riverside

I’m gonna put on my long white robe
Down by the riverside
Down by the riverside
Down by the riverside

I’m gonna put on my long white robe
Down by the riverside
Down by the riverside

Ain’t gonna study war no more
Study war no more
Study war no more

Ain’t gonna study war no more
Study war no more
Study no war no more

I’m gonna lay down my burden…

Ain’t gonna…

I’m gonna lay down my burden…

Ain’t gonna…

AMAZING GRACE
(John Newton / Edwin Excell)
Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now, now I’m found
Was blind but now I see

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once, I once was lost but now, now I’m found
I was blind but now I see

JESUS IS THE ANSWER / JESUS HAN ÄR SVARET
(Sandra & Andrae Crouch – Anders Erik Eriksson) Sonet Music
Jesus is the answer for the world today
Above Him there’s no other
Jesus is the way
Jesus is the answer for the world today
Above Him there’s no other
Cause Jesus is the way
If you have some questions
In the corners of your mind
Traces of discouragement
And peace that can’t be found
Reflections of the past
Seem to face you every day
There’s one thing I want you to know it’s that
Jesus is the way
He’s the only way
Jesus is the answer for the world today
Above Him there’s no other
Jesus is the way
Jesus is the answer for the world today
Above Him there’s no other
Cause Jesus is the way

Jesus, han är svaret för vår värld idag
Han har makt att göra under än idag
Ja, Jesus, han är svaret för vår värld idag
Han har makt att göra under än idag
Han har makt att göra under än idag