BLOTT EN DAG

DISKOGRAFI > ALBUM > BLOTT EN DAG

Blott en dagLabel: Kirkelig Kulturverksted
Utgivningsår: 1998
Utgivningsland: Sverige
Producenter: Erik Hillested
Inspelad i: Uranienborg kyrka och Ris kyrkor i Oslo samt Helgerud kyrka i Bærum

LÅTFÖRTECKNING
01. Blott en dag
02. Jag är en gäst och främling
03. Är det sant att Jesus är min broder
04. Modersvingen
05. O Jesus, öppna du mitt öga
06. Jesus för världen givit sitt liv
07. Gör det lilla du kan
08. Tryggare kan ingen vara
09. Aldrig är jag utan fara
10. Jag kan icke räkna dem alla
11. Herrens nåd är var morgon ny
12. Bred dina vida vingar

LÅTTEXTER
BLOTT EN DAG
(Lina Sandell / Oscar Ahnfelt)
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Vilken tröst vad än som kommer på
Allt ju vilar i min Faders händer
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en moders hjärta
O han ju ger åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta
Möda, vila och behag

Själv Han är mig alla dagar nära
För var särskild tid med särskild nåd
Varje dags bekymmer vill Han bära
Han som heter både Kraft och Råd
Morgondagens omsorg får jag spara
Om än oviss syns min vandringsstig
Som din dag, så skall din kraft ock vara
Detta löfte gav Han mig

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
Blott vid Dina löften, Herre kär
Ej min tro och ej den tröst förspilla
Som i Ordet mig förvarad är
Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer
Taga ur Din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Tills jag nått det Goda Land

Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer
Taga ur Din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Tills jag nått det Goda Land

JAG ÄR EN GÄST OCH FRÄMLING
(Lina Sandell / H R Bishop)
Jag är en gäst och främling
Som mina fäder här
Mitt hem är ej på jorden
Nej, ovan skyn det är
Däruppe bor min Fader
I härlighet och ljus
Där ville jag ock vara
Uti min Faders hus

Hem, hem, mitt kära hem
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du
Mitt hem

Däruppe bor min Jesus
Min Frälsare så huld
Som gick för mig i döden
Och tog på sig min skuld
Om glädjen blomsterströdde
Vart steg jag här går fram
Jag skulle ändå längta hem
Till Guds dyra Lamm

Hem, hem, mitt kära hem
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem

Hem, hem, mitt kära hem

Och snart, så Ordet säger
Jag skall ock hinna dig
Min Jesus själv skall komma
Och hämta mig till sig
Då skall jag salig skåda
Vad här jag trodde på
Och till min Jesu ära
Den gyllne harpan slå

Hem, hem, mitt kära hem
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem

Hem, hem, mitt kära hem

ÄR DET SANT ATT JESUS ÄR MIN BRODER
(Lina Sandell / Oscar Ahnfelt)
Är det sant att Jesus är min broder
Är det sant att arvet hör mig till?
O, så bort med alla tårefloder
Bort med allt som här mig ängsla vill

Han min Broder – under över under –
Större nåd väl aldrig tänkas må
Fast jag ej kan tro det alla stunder
Är jag salig på Hans Ord ändå

Han har sagt: ”Min Fader – eder Fader”
Han har sagt: ”Min Gud och eder Gud”
Gläds, min själ, med världars myriader
Att ock du har fått ett sådant bud

O det broderskapet se det gäller
Mer än allt vad här man nämna kan
Ty i bredd med Jesus det mig ställer
Ger mig rätt till samma arv som Han

Samma arv däruppe i det höga
Samma himmel, samme Gud och Far
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
För de skatter jag dock verkligt har

MODERSVINGEN
(Lina Sandell / Carola)
Nu vill jag sjunga om modersvingen
Som mig betäcker i nödens tid
Nu vill jag vila vid modershjärtat
Där blir jag stilla, där får jag frid

Det modershjärtat har ej sin like
I trofast kärlek, det ser jag nog
Vem fattar höjden, vem mäter djupet
Utav den kärlek som för oss dog?

Ty jag vill glömma all livets smärta
All tidens oro, allt jordens ve
Och tyst mig gömma, blott vid det hjärtat
Vars nåd och huldhet jag nu fått se

Det modershjärtat har ej sin like
I trofast kärlek, det ser jag nog
Vem fattar höjden, vem mäter djupet
Utav den kärlek som för oss dog?

O JESUS, ÖPPNA DU MITT ÖGA
(Lina Sandell / H Pfeil)
O Jesus, öppna du mitt öga
Att jag må se, hur rik jag är
Jag har en Fader i det höga
Som fadersomsorg om mig bär
Som fadersomsorg om mig bär

Jag har en tröstare i nöden
Och en hugsvalare så god
Jag har ett evigt liv i döden
En evig frid i Jesu blod
En evig frid i Jesu blod

Jag har ett fast, osvikligt rike
Vars grundval aldrig bäva kan
Jag har en krona utan like
Ett arv, som Jesus åt mig vann
Ett arv, som Jesus åt mig vann

Än mer, fast synd och brist mig plåga
Jag är en mäktig Konungs brud
Fast ofta otron mig vill fråga:
Var är din höghet och ditt skrud
Var är din höghet och ditt skrud

O Gud, föröka du min trona
Att jag må se din härlighet
Och aldrig glömma bort den krona
Du mig berett av evighet
Du mig berett av evighet

JESUS FÖR VÄRLDEN GIVIT SITT LIV
(Lina Sandell / F A Ekström)
Jesus för världen givit Sitt liv
Öppnade ögon, Herre, mig giv
Mig att förlossa offrar Han sig
Då Han på korset dör ock för mig

O, vilken kärlek, underbar, sann
Aldrig har någon älskat som Han
Frälst genom Honom, lycklig och fri
Vill jag Hans egen evigt nu bli

Tag mig då, Herre, upp till Ditt barn
Lös mig från alla frestarens garn
Lär mig att leva, leva för dig
Glad i din kärlek, offrande mig

GÖR DET LILLA DU KAN
(Lina Sandell / A Sandborg-Wæsterberg)
Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt
Snart de dyrbara tillfällen fly
Efter vår kommer höst, och på dag följer natt
Då kan hända ej morgon skall gry
O, var flitig att så, medan ännu är tid
Att din skörd måtte mogna i frid

Gör det lilla du kan, och se icke därpå
Att så ringa, så litet det är
Ty hur skulle du då, väl med lust kunna gå
Dit din Mästare sänder dig här
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig
O, var nöjd att Han gav det åt dig

(Gör det lilla du kan, du kan)

Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri
Gör det allt för din Frälsare blott
Och var viss att Han skall icke döma som vi
Blir det fråga om stort eller smått
Se, Han själv gör ju allt, vad betyder det då
Om Han ställt dig i led med de små

Gör det lilla du kan, och besinna, att Gud
Hos oss alla blott trohet vill se
O så gläds att få gå som Hans ringaste bud
Och att själv Han all hjälp dig vill ge
O vad fröjd, om en dag Han ock säger till dig
Vad du gjorde, det gjorde du mig

TRYGGARE KAN INGEN VARA
(Lina Sandell / svensk folkmelodi)
Tryggare kan ingen vara
Än Guds lilla barnaskara
Stjärnan ej på himlafästet
Fågeln ej i kända nästet

Herren sina trogna vårdar
Uti Sions helga gårdar
Över dem Han sig förbarmar
Bär dem uppå Fadersarmar

Ingen nöd och ingen lycka
Skall utur Hans hand dem rycka
Han, vår vän för andra vänner
Sina barns bekymmer känner

Gläd dig då du lilla skara
Jakobs Gud skall dig bevara
För Hans vilja måste alla
Fiender till jorden falla

Vad Han tar och vad Han giver
Samme Fader Han dock bliver
Och Hans mål är blott det ena Barnets sanna väl allena

ALDRIG ÄR JAG UTAN FARA
(Lina Sandell / svensk folkmelodi)
Aldrig är jag utan fara
Kan dock alltid säker vara
Alltid någon nöd, men se alltid ock en Frälsare

Aldrig fri från syndens smärta
Men dock tröstad vid Guds hjärta
Aldrig utan kamp och strid
Alltid dock på djupet frid

Ofta jagad, ofta fången
Men dock aldrig helt förgången
Ofta utan kraft och råd
Aldrig utan hjälp och nåd

Alltid täck för Faderns öga
Jesus, fast jag tror det föga
Aldrig rätt till freds med mig
Alltid salig blott i Dig

Så du sorg och glädje delar
Att mig intetdera felar
Sött och surt i livets skål
Just så mycket som jag tål

Men, o Jesus, när jag gråter
Giv att hoppets glädje åter
Trots all synd och nöd ändå
Måtte övervikten få

JAG KAN ICKE RÄKNA DEM ALLA
(Lina Sandell / A Lindström)
Jag kan icke räkna dem alla
De prov på Guds godhet jag rönt
Likt morgonens droppar de falla
Och glimma likt dessa så skönt
Jag kan icke räkna dem alla
De prov på Guds godhet jag rönt

Likt stjärnornas tallösa skara
De hava ej namn eller tal
Men stråla likt dessa så klara
Jämväl i den mörkaste dal
Likt stjärnornas tallösa skara
De hava ej namn eller tal

Jag kan icke räkna dem alla
Men ack, må jag tacka dess mer
Guds kärleks bevis må jag kalla
De under av nåd Han beter
Jag kan icke räkna dem alla
Men ack, må jag tacka dess mer
Jag vill tacka dess mer

HERRENS NÅD ÄR VAR MORGON NY
(Lina Sandell / O Ahnfelt)
Herrens nåd är var morgon ny
Varför skulle vi sörja
Jordens skuggor, hur snart de fly
Må vår lovsång då börja
Pris ske Gud, vi mot målet ila
Jesus följer oss trofast än idag
Bjuder här allt Guds välbehag
Och där hemma Sin vila

Herrens nåd är var morgon ny
Bort med tvekan och klagan
Herrens röst mitt i stormens gny
Blandar nåd uti agan
Nåd, ja nåd, hur Han än den kläder
Nåd som fostrar för Himmelriket opp
Nåd som livar vår tro och hopp
Nåd som tröstar och gläder

De som gråta de vare då
Såsom gräte de icke
De som fröjdas och le också
Såsom gladdes de icke
Herren kommer, Hans dag är nära
Må vi bida den längtansfullt i tron
Höja redan vår lovsångston: Herren Jesus ske ära
Herren kommer, Hans dag är nära
Må vi bida den längtansfullt i tron
Höja redan vår lovsångston: Herren Jesus ske ära

BRED DINA VIDA VINGAR
(Lina Sandell / norsk folkmelodi)
Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd
Och låt mig alla dagar, få leva blott av nåd

Förlåt mig alla synder, och två mig i ditt blod
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora små
Och låt i frid oss åter till nattens vila gå

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd
Och låt mig alla dagar, få leva blott av nåd